VvE Management

Diensten


 

Doryz neemt alle financiële en administratieve werkzaamheden van uw Vereniging uit handen. Het betalen van rekeningen en het naleven van contracten met leveranciers maar ook de ledenadministratie en het ontvangen van de maandelijkse VVE bijdrage zijn de basis voor de continuiteit. Op elk moment is een overzicht op te vragen over hoe uw Vereniging er financieel voorstaat. Omdat onze software web-hosted is kunt u afhankelijk van de authorisatie zelf de administratie raadplegen. Verder zoeken wij doorlopend naar een verlaging in de exploitatiekosten waarbij de kwaliteit gewaarborgd moet blijven. Het totale administratieve/financiële takenpakket is overzichtelijk en complete


 

Storingsonderhoud

De basis voor betrouwbaar technisch beheer is onze goede bereikbaarheid Klachten en storingen worden direct doorgemeld. Omdat wij met meerdere partners zaken doen, kunnen wij altijd iemand bereiken. Verder zijn wij ook buiten kantooruren goed bereikbaar door middel van een 24 uurs storingsdienst.


 

Planmatig Onderhoud

Het planmatig onderhoud is van groot belang voor het waarborgen van een gezonde Vereniging van Eigenaren. Bij bestaande VVE’s  kan een nulmeting van toepassing zijn waarbij de onderhoudsbehoefte wordt getoetst aan het vermogen van de VVE.

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt de jaarplanning getoond als onderdeel van de Meerjaren Onderhouds Planning. Uitsluitend met toestemming van de Algemene Ledenvergadering uitvoering worden gegeven aan deze jaarplanning. De kapitalisatie laat zien of de uitgaven ook verantwoord zijn.